JFN1912规格书


可熔体材料:锌合金
外壳材料: PA66
元件级温度范围:-40 ̊C to +125 ̊C
系统级温度范围: -40 ̊C to +105 ̊C


保险丝

Model
Current Rating
(A)
Interrupting Rating
Voltage Rating
(VDC)
Typ. Voltage Drop
(mV)
Cold Resistance
(mΩ)
Housing Material Color
JFN1912-1A
1.0
1000A@32VDC
32V DC
225
59.4
灰绿色
JFN1912-2A
2.0
200
43.9
灰色
JFN1912-3A
3.0
175
30.7
玫红色
JFN1912-4A
4.0
175
21.4
玫瑰色
JFN1912-5A
5.0
175
16.1
橙色
JFN1912-7.5A
7.5
150
11.0
褐色
JFN1912-10A
10.0
125
8.40
红色
JFN1912-15A
15.0
125
5.70
浅蓝色
JFN1912-20A
20.0
125
4.50
黄色
JFN1912-25A
25.0
110
3.50
透明色
JFN1912-30A
30.0
100
2.90
浅绿色
JFN1912-35A
35.0
90
2.60
深紫色
JFN1912-40A
40.0
85
2.30
粉红色
JFN1912-45A
45.0
80
2.00
浅紫色
JFN1912-50A
50.0
75
1.80
浅玫红色


保险丝

标签: JFN1912汽车保险丝 中号保险丝
电话咨询
产品中心
在线询价
" class="item" target="_blank"> QQ客服