ASMD1206规格书

保险丝

电气特性(25°C)

Part No.Vmax
(Vdc)
Imax
(A)
Ihold
@25℃
(A)
Itrip
@25℃
(A)
Pdtyp.
(W)
Maximum Time
To Trip
Resistance
Current
(A)
Time
(Sec.)
Rimin
(Ω)
R1max
(Ω)
ASMD1206-00560.01000.050.150.40.251.503.60050.0
ASMD1206-005-24V24.01000.050.150.40.251.503.60050.0
ASMD1206-01060.01000.100.250.40.501.001.60015.0
ASMD1206-010-24V24.01000.100.250.40.501.001.60015.0
ASMD1206-01260.01000.120.290.40.501.001.60015.0
ASMD1206-012-24V24.01000.120.290.40.501.001.60015.0
ASMD1206-01616.01000.160.370.41.000.301.0006.00
ASMD1206-016-24V24.01000.160.370.41.000.301.0006.00
ASMD1206-016-33V33.01000.160.370.41.000.301.0006.00
ASMD1206-02024.01000.200.460.68.000.080.3503.50
ASMD1206-020-30V30.01000.200.460.68.000.080.3503.50
ASMD1206-020-48V48.01000.200.460.68.000.080.3503.50
ASMD1206-02516.01000.250.500.68.000.080.3502.70
ASMD1206-025-24V24.01000.250.500.68.000.080.3502.70
ASMD1206-025-30V30.01000.250.500.68.000.080.3502.70
ASMD1206-025-48V48.01000.250.500.68.000.080.3502.70
ASMD1206-0356.01000.350.750.68.000.100.2501.50
ASMD1206-035-16V16.01000.350.750.68.000.100.2501.50
ASMD1206-035-30V30.01000.350.750.68.000.100.2501.50
ASMD1206-0506.001000.501.000.68.000.100.1500.70
ASMD1206-050-13.2V13.21000.501.000.68.000.100.1500.70
ASMD1206-050-16V16.01000.501.000.68.000.100.1500.70
ASMD1206-050-30V30.01000.501.000.68.000.100.1500.70
ASMD1206-0756.001000.751.500.68.000.200.0900.50
ASMD1206-075-16V16.01000.751.500.68.000.200.0900.50
ASMD1206-075-30V30.01000.751.500.68.000.200.0900.50
ASMD1206-1006.001001.001.800.68.000.300.0500.27
ASMD1206-100-16V16.01001.001.800.68.000.300.0500.27
ASMD1206-100-24V24.01001.001.800.68.000.300.0500.27
ASMD1206-1106.01001.102.200.68.000.300.0400.25
ASMD1206-110-16V16.01001.102.200.68.000.300.0400.25
ASMD1206-110-24V24.01001.102.200.68.000.300.0400.25
ASMD1206-1506.001001.503.000.88.000.300.0250.13
ASMD1206-150-13.2V13.21001.503.000.88.000.300.0250.13
ASMD1206-2006.001002.003.500.88.001.500.0150.08
ASMD1206-200-12V12.01002.003.500.88.001.500.0150.08
ASMD1206-200-16V16.01002.003.500.88.001.500.0150.08
ASMD1206-2606.001002.605.200.88.002.000.0100.06
ASMD1206-3006.001003.006.001.08.004.000.0100.05
ASMD1206-3506.001003.507.001.210.05.000.0050.04

Vmax = 元件在额定电流下能承受的最大电压。

Imax = 元件在额定电压下能承受的最大电流。

Ihold = 在25℃静止空气环境中,产品不动作的最大电流。

Itrip    = 在25℃静止空气环境中,最小动作电流。  ( 推荐阅读:0603系列贴片保险丝

Pd      =在25℃靜空气环境中,产品动作状态下的消耗功率。

Ri min/max  =25℃温度条件下的初始阻值(焊接前)。

R1max  = 25℃温度条件下,焊接一小时后的最大阻值。

注意 : 超出指定额定值的操作,可能会导致损伤或产生电弧喝火焰。


保险丝

Model
A
B
C
D
E
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Min.
ASMD1206-005
3.0
3.6
1.5
1.9
0.6
1.2
0.15
0.1
ASMD1206-010
3.0
3.6
1.5
1.9
0.6
1.2
0.15
0.1
ASMD1206-012
3.0
3.6
1.5
1.9
0.6
1.2
0.15
0.1
ASMD1206-016
3.0
3.6
1.5
1.9
0.4
1.0
0.15
0.1
ASMD1206-020
3.0
3.6
1.5
1.9
0.4
1.0
0.15
0.1
ASMD1206-020-30V
3.0
3.6
1.5
1.9
0.4
1.0
0.15
0.1
ASMD1206-020-48V
3.0
3.6
1.5
1.9
0.4
1.0
0.15
0.1
ASMD1206-025
3.0
3.6
1.5
1.9
0.4
1.0
0.15
0.1
ASMD1206-025-30V
3.0
3.6
1.5
1.9
0.4
1.0
0.15
0.1
ASMD1206-025-48V
3.0
3.6
1.5
1.9
0.4
1.0
0.15
0.1
ASMD1206-035
3.0
3.6
1.5
1.9
0.35
0.8
0.15
0.1
ASMD1206-035-16V
3.0
3.6
1.5
1.9
0.35
0.8
0.15
0.1
ASMD1206-035-30V
3.0
3.6
1.5
1.9
0.4
0.9
0.15
0.1
ASMD1206-050
3.0
3.6
1.5
1.9
0.35
0.8
0.15
0.1
ASMD1206-050-13.2V
3.0
3.6
1.5
1.9
0.35
0.8
0.15
0.1
ASMD1206-050-16V
3.0
3.6
1.5
1.9
0.35
0.8
0.15
0.1
ASMD1206-050-30V
3.0
3.6
1.5
1.9
0.5
1.0
0.15
0.1
ASMD1206-075
3.0
3.6
1.5
1.9
0.35
0.8
0.15
0.1
ASMD1206-075-16V
3.0
3.6
1.5
1.9
0.5
1.0
0.15
0.1
ASMD1206-075-30V
3.0
3.6
1.5
1.9
0.5
1.0
0.15
0.1
ASMD1206-100
3.0
3.6
1.5
1.9
0.35
0.8
0.15
0.1
ASMD1206-100-16V
3.0
3.6
1.5
1.9
0.5
1.0
0.15
0.1
ASMD1206-100-24V
3.0
3.6
1.5
1.9
0.5
1.0
0.15
0.1
ASMD1206-110
3.0
3.6
1.5
1.9
0.35
0.8
0.15
0.1
ASMD1206-110-16V
3.0
3.6
1.5
1.9
0.5
1.0
0.15
0.1
ASMD1206-110-24V
3.0
3.6
1.5
1.9
0.5
1.0
0.15
0.1
ASMD1206-150
3.0
3.6
1.5
1.9
0.5
1.0
0.15
0.1
ASMD1206-150-13.2V
3.0
3.6
1.5
1.9
1.0
1.6
0.15
0.1
ASMD1206-200
3.0
3.6
1.5
1.9
0.7
1.6
0.15
0.1
ASMD1206-200-12V
3.0
3.6
1.5
1.9
0.7
1.6
0.15
0.1
ASMD1206-200-16V
3.0
3.6
1.5
1.9
0.7
1.6
0.15
0.1
ASMD1206-260
3.0
3.6
1.5
1.9
1.0
1.6
0.15
0.1
ASMD1206-300
3.0
3.6
1.5
1.9
1.0
1.6
0.15
0.1
ASMD1206-350
3.0
3.5
1.5
1.9
1.0
1.6
0.15
0.1


保险丝REACH报告

保险丝RoHS报告

保险丝UL认证标签: 1206贴片保险丝 自恢复保险丝
电话咨询
产品中心
在线询价
" class="item" target="_blank"> QQ客服